Søren West
Arbejdsprocesser

Fjerkræ og bronze
I 1996 lagde Svendborg Kommune planer for renovering af byens gamle Gåsetorv. Sammen med store dele af den indre by skulle torvet brolægges - i øvrigt en løsning, der kom til at sikre kommunen Brolæggerprisen 1997. Jeg blev bedt om at lave et skulpturforslag med udgangspunkt i det gamle fjerkrætorvs navn og historie.

Det lille torvs aldrende huse ville i mine øjne ikke kunne harmonere med en nonfigurativ komposition i stål og glas - eller granit. En gås var sagen. Gerne en lidt mystisk gås, der kunne indtage og vogte torvet.
  Spørgsmålet var, om jeg ville lave sådan én, eller om jeg skulle henvise til en kunstner, der var mere fortrolig med fjerkræ.
  Jeg slog til og fik snart et skitseforslag godkendt. Og så gik den vilde jagt. En flot, hvid gås blev indfanget på et pløret østfynsk jordstykke af en husmand med gummistøvler, blå kittel og en temmelig lang kæp. Det smukke dyr måtte lade livet for kunsten.
  Denne gås var i lang tid mit studieobjekt - indtil familien gjorde oprør og forlangte den destrueret. I dag kan jeg vel indrømme, at koncentrationen af sorte fluer omkring Egeskov var høj den sommer.


Selve bronzegåsen blev lavet på en kerne af styrophor (flamingo-skum).
 

Over dén kerne modellerede jeg et blyanttykt vokslag.
Figuren blev herefter delt med en kniv...
Figuren blev herefter delt med en kniv...

...og skumkernen bortsmeltet med acetone.

De tiloversblevne voksdele fik herefter påsvejset et net af voksstænger. Under udglødning af støbeformene ville disse voksstænger senere i processen smelte og efterlade indløbskanaler til flydende bronze.
 

De færdige voksemner blev indstøbt i armerede, cylindriske forme. Formmaterialet var en blanding af gips og tegl.

Efter lang tids udglødning ved høj temperatur var al voks og alt vand fordrevet fra støbeformene. Tiden var da inde til at hælde smeltet bronze i formene, der endnu var varme og helt tørre efter udglødningen.
 

Et døgn senere var formene kølet af, og bronzedelene kunne udhugges. Nu begyndte et stort arbejde med rensning og ciselering af bronzen. På billedet bliver delene svejset sammen, og den oprindelige figur genopstår i bronze.
 

Arbejdet med gåsens overflade afsluttedes med glasblæsning og en kemisk bearbejdning af den ophedede bronze. På denne måde opbygger man en kunstig patina, der senere kan udvikle sig i vejr og vind.

Opstillingen af granitsøjle og gås blev udført med treben og kædetalje.
 

Gåsen tog sin plads i besiddelse og har siden holdt opmærksomt øje med den travle trafik på det lille torv.
 

Støbningen af gåsen blev gennemført i tæt samarbejde med bronzestøber Jørn Svendsen fra Skulpturstøberiet i Svendborg. I 1996 udførte Jørn endnu støbeforme i den traditionelle blanding af gips og tegl. I dag har Skulptur-støberiet lagt den gamle teknik på hylden, og alle støbninger udføres nu i "shell-casting" - en metode baseret på nyudviklede materialer og tynde formskaller, der giver uhyre præcise aftryk. Se mere om Skulpturstøberiet og om den nye teknik på www.skulpturstoeberiet.dk.
- Søren West
 

 
 
Om ophavsret til webstedets materiale